magbo system

SK Lhenice „B“ – FK BI STAV Nebahovy 2:2 8.9.2019