3 Existence lhenické rezervy

Existence lhenické rezervy

(Dobové záznamy o ní jsou velice strohé)

 

Vždy ve lhenickém SK vznikala v době, kdy byl početný lhenický kádr, povětšinou na základě přílivu mladých hráčů z mládežnických družstev, kteří nenacházeli okamžité uplatnění v A týmu a postupně se do něho prosazovali, doplňována též zkušenými matadory již za výkonnostním zenitem a i hráči z „lavičky“ prvního týmu.

Tak tomu bylo:

-v počátku 70.let, kdy B tým startoval pod vedením trenérského tandemu Jan Machart (1938) a Václav Jaroš (1943) v OS Prachaticka – v létech 1970-71

-v polovině 80.let, kdy B tým (juniorka), pod vedením trenérského tandemu Jan Bumba (1950) – Josef John (1946), startovala v sout.ročníku 1983/84 v OS Prachaticka

-v devadesátých létech a v počátku 1.desetiletí 21.století, kdy B tým počal nejprve v mistrovské sezóně 1993/94 startovat v OS Prachaticka a poté, po sloučení s Tatranem Dolní Chrášťany (v roce 1994) v OP Prachaticka (převzal od něho vyšší soutěž), a to až do roku 2003, kdy jako již neperspektivní bylo zrušeno. V dochovaných záznamech jsou jako jeho trenéři či kauči uvedeni Petr Havel (1960), Pavel Švec (1953), Jan Bukovský (1962), Bohuslav Bárta (1962), Miroslav Šístek (1965), Oldřich Svoboda (1961).

 

Foto – B-tým z počátku 70.let 20 století (Nová Pec 1970)

Foto – B-tým v polovině 90.let 20.století (Prachatice1995)

 

Foto č.1 – stojící zleva – trenér J.Machart I., J.Machart II., J.Cibuzar, R.Kabát, J.Babůrek, L.Kovář; v podřepu zleva – J.Petrů, A.Dušek, K.Lukeš, J.Krotký, J.Bumba

 

Foto č.2 – stojící zleva – O Svoboda, B.Bárta, J.Pešek, P.Havel, P.Lukšovský, B.Halas, O.Jakl, trenér P.Švec – v podřepu – P.Schőn, P.Boška, R.Mášl, T.Stehlík, Z.Fenigbauer.

 

REZERVA V DOBÁCH SVÉ EXISTENCE POVĚTŠINOU PLNILA SVÉ POSLÁNÍ.