Velké fotbalové srdce dotlouklo

MILAN KVĚCH
* 30.6.1944 † 14.8.2017